Ausstellungsansicht Galerie Koal | 2015 | Malerei | Comments (0)